groene-bril

De Groene Bril

De kleur groen associeer ik met positiviteit, groei en beweging. Een groene bril is voor mij de waarderende kijk op de mensen om me heen. Het is een bron van energie om goed te doen en anderen te helpen groeien. Iedereen heeft zijn eigen stijl van aanmoedigen en geeft daar anders uiting aan, want iedereen heeft zijn eigen groene bril.

Waarom zou je meer gaan aanmoedigen? Het is algemeen bekend dat waarderend communiceren leidt tot meer intrinsieke motivatie en dus tot de wil iets te doen. Datgene wat aandacht krijgt, bloeit. Aangeven wat je wenst, is vele malen duidelijker dan aangeven wat je niet wenst, maar het is niet altijd even makkelijk. Aanmoedigen heeft meerdere positieve effecten en geeft richting, energie en meer duidelijkheid.

Aanmoediging gaat over een waarderende basishouding, een kijk op de wereld en jezelf, en de interactie die iedereen heeft met zijn omgeving. Het geeft een warm, positief effect dat leidt tot meer zelfbewustzijn, vertrouwen, energie en verbinding. Het is een motor voor vernieuwing en stimuleert het inzetten van kracht om waardevolle zaken te realiseren

DEWIT_BW_PR3.indd
De 7 Pijlers Van Een Aanmoedigingscultuur

Om aanmoedigen een geaccepteerd onderdeel van de cultuur in een organisatie te laten worden, is het goed te weten dat een aanmoedigingscultuur wordt gebouwd op zeven pijlers. Deze pijlers worden toegelicht en met voorbeelden uitgediept in het boek.

  1. Werk vanuit gezamenlijke doelen en dromen.
  2. Formuleer heldere spelregels.
  3. Stimuleer eigenaarschap.
  4. Ontwikkel talenten.
  5. Focus op progressie.
  6. Waardeer wat goed gaat.
  7. Blijf continu leren.
Scroll naar top